Licznik odwiedzin

POLITYKA PRYWATNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA
W JAŚLIKACH
www.gokjasliska.pl

 


§ 1
Postanowienia Ogólne


1.    Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Jaśliskach 30, 38-485 Jaśliska, o numerze NIP: 6842632442 REGON: 180779280. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2.    Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek omówiony w pkt 3.
3.    Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin:
- „Użytkownik” rozumiany jest jako osoba korzystająca ze strony internetowej, Administratora danych,
- „Właściciel strony” to wskazany w pkt 1 Administrator Danych Osobowych (ADO) będący właścicielem strony internetowej www.gokjasliska.pl
- „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4.    Ze względu na poszanowanie prawa do prywatności i dbania o bezpieczeństwo danych, to w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5.    Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.


§ 2
Administrator Danych


1.    Właściciel strony www.gokjasliska.pl jest administratorem danych osobowych swoich Użytkowników. Oznacza to, że jeśli Użytkownik kontaktuje się z właścicielem strony internetowej, przetwarzane są jego dane tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP.
2.    Właściciel strony jest także administratorem osób, które w jakikolwiek sposób udostępnili mu swoje dane osobowe przy wykorzystaniu strony internetowej.
3.    Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
- w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli skontaktował się z Administratorem danych za pośrednictwem formularza kontaktowego;
- w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą, jeżeli w inny sposób przekazał Administratorowi Danych jego dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej;
1.    Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2.    Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji właściciela strony jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
3.    Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
4.    Właściciel strony ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
5.    Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
6.    Właściciel strony nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
7.    Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
8.    Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.


§ 3
Pliki cookies

 

1.    Witryna www.gokjasliska.pl używa plików cookies, które są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer www i przechowywanymi przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2.    Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3.    Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
4.    Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach w celu optymalizacji działań.
5.    Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
6.    Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
7.    Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji


§ 4
Postanowienia końcowe


1.    W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2.    O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.
3.    Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.