Galeria zdjęć

Licznik odwiedzin

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach

Nasza jednostka rozpoczęła swoją działalność od roku 2017. Jesteśmy instytucją powołaną w celu koordynowania działań z zakresu szeroko pojętej działalności kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej i sportowej. Naszym zadaniem jest również współdziałanie z innymi samorządami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, klubami sportowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Odpowiadamy również za wszystkie działania promocyjne obszaru naszej gminy. Prowadzimy również dwie świetlice w Moszczańcu i Szklarach oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. Prowadzimy działania nakierowane nie tylko na organizację wydarzeń kulturalnych, ale również edukację dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Aktywnie współpracujemy z Zakładem Karnym w Moszczańcu, gdzie swoimi akcjami pomagamy w procesie resocjalizacji osadzonych. Tylko w tym roku odwiedziliśmy ZK w ramach takich akcji jak: Dzień Języka Ojczystego czy Narodowe Czytanie. Prowadzimy również ożywioną współpracę z partnerską wioską w Čertižné na Słowacji. Podczas organizacji wydarzeń kulturalnych współpracujemy ściśle zarówno ze służbami ratowniczymi jak również policją, która czuwa nad bezpieczeństwem uczestników imprez.  

rysunek