Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach, Jaśliska 30, 38-485 Jaśliska